За Нас


Дружеството „Радио Релох“ ЕООД е създадено през  2014 година, с цел да предоставя атрактивна и алтернативна услуга на територията на Община Радомир.  Ние организираме преходи през територията на Общината, в които може да се  насладите на природните дадености на района. Същевременно организираните разходки представят и антропогенния отпечатък на човешката дейност върху територията на Радомир.

Цените на преходите са както следва :

  • 40 лева за 1 час
  • 70 лева за 2 часа
  • 90 лева за 3 часа

  • 60 лева за 1 час
  • 100 лева за 2 час
  • 130 лева за 3 часа