Посетете!


Природен резерват „Острица“. Намира се в централната част на планината Голо бърдо. Природна забележителност „Янковец“ – Вековна дъбова гора край село Кленовик. Природна забележителност „група вековни дървета“ — това са два цера, намиращи се в м. „Градището“ на с. Чуковец. Водопад „Бучалото“ – намира се в североизточната разширена централна част на града. Естественият водопад е с височина 10 – 12 м. Отбелязан е като природна забележителност в пътеписи на Константин Иречек и Иван Вазов.